مرور رده

گفتگوها

نفت عامل اصلی سیاست زدگی ایرانیان

هومن دوراندیش در گفتگو با ناصر فکوهی - فیلسوفان سیاسی قدیم انسان را حیوانی سیاسی می دانستند. آیا این تعریف هنوز هم در خصوص نسبت انسان و سیاست معتبر است؟ من فکر می کنم استناد به یونان باستان یا هر سیستم فرهنگی دیگری، بیشتر شکلی از زمان…

انقلاب ناگزیر اطلاعاتی: گفتگو با ناصر فکوهی

رامتین فرزاد 1- چرا بیشتر نگاه تهدیدآمیز به شبکه های اجتماعی مجازی در کشور ما وجود دارد؟ بهتر است به جای صفت «تهدید آمیز» از صفت «مشکوک» استفاده کنیم. دلیل این امر تا حد زیادی به جو بسیار سنگین سیاست زدگی بر می گردد که در سال های اخیر…

پیش به سوی سقوط بزرگ!: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد 1-پیش از هر چیز کمی درباره ایدئولوژی نو لیبرالیسم و این که جایگاه و نسبت آن با مدرنیته چیست،صحبت بفرمایید؟ نولیبرالیسم، اصطلاحی است که بیشتر از جانب مخالفان سرمایه داری به طور عام و مخالفان سرمایه داری مالی و آزاد از…

آسیب‌شناسی فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی: گفتگو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور خشت کج سیاسی شدن نهادهای مردمی وقتی در دهه قبل سخن از نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به میان آمد و با واژه جدیدی تحت عنوان اختصاری ان.جی.او (NGO) مواجه شدیم حرف و بحث درباره آن کم نبود و بسیاری را می‌دیدیم که دوان…

علم، غربی و شرقی ندارد! گفتگو با ناصر فکوهی

محمدرضا ارشاد درباره بومی سازی دانشگاه ها درباره علوم انسانی بومی و راه‌ها و امکانات و زمینه‌های رسیدن به آن، سخن‌های زیادی گفته شده که بیشتر حکایت از لزوم نیل به این مهم داشته است. با این حال ما نیازمند یک نقشه دقیق از موقعیت علوم…

هویت‌‌های پنهان و انحراف هویتی؛ آسیب بزرگ محیط‌های الکترونیکی:گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا حاج محمدی دکتر ناصر فکوهی؛ چهره‌ای شناخته شده درمیان جامعه‌شناسان امروز ایران است که نظریه‌های او در حوزه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و فرهنگ؛ نه در حوزه دانشگاه بلکه در حوزه آثار مکتوب و حتی رسانه؛ جایگاه و اعتبار ویژه‌ای داشته و…

در آرزوی شهری انسانی!: گفتگو با ناصر فکوهی

اول: تهران در نیمه دوم دهه 80 توانسته توسعه کالبدی خوبی پیدا کند. با توجه به اقدامات صورت گرفته، آیا این شهر توانسته است عرصه های عمومی برای فعالیت فرهنگی، اجتماعی شهروندانش فراهم آورد؟ همانگونه که گفتید این توسعه کالبدی به صورت محسوسی…

نگاهی به موقعیت دانشگاهی ما: گفتگو با ناصر فکوهی

در نظام دانشگاهی ما به امر پژوهش چندان بهایی داده نمی شود و محوریت با آموزش یک سری اطلاعات و محفوظات است که توسط استاد ارائه می شوند. آیا به زعم شما دانشگاه باید عهده دار امر پژوهش نیز باشد و یا کلاس های دانشگاه صرفا باید به آموزش توسط…

زیستن میان ابرها! آسیب شناسی وضعیت تفکر در ایران معاصر: گفتگو با ناصر فکوهی

اصغر زارع • چرا می خواهند وانمود کنند که ایرانیان کمتر می اندیشند؟ به گمان من، برای درک هر مسئله ای ابتدا باید زاویه دید به آن را مشخص کرد و درباره آن به دور از دیدگاه های کلیشه ای به تامل نشست. یکی از این کلیشه ها ظاهرا همین گزاره…

تماشای خشونت ارزان ترین تفریح!:

سينا قنبرپور در گفتگو با ناصر فکوهی «وقتی امکانی برای دسترسی سهل و فارغ از ترس و واهمه برای استفاده از اوقات فراغت وجود نداشته باشد، نباید تعجب کنیم که چرا خیلی ها به ارزان ترین روش ها یعنی تماشای خشونت در ابزارهای تصویری و با استفاده از…