واژگان یک فرهنگ (۱۳): «پول»: کاغذهای قیمتی

حوزه اقتصاد یکی از تعیین کننده ترین بخش های فرهنگ را می سازد و این امر عمدتا به دلیل پولی شدن شدید اقتصاد جهان از نیمه قرن بیستم تا امروز است. بنابراین در چندین قسمت از «واژگان» ما به این موضوع می پردازیم که در اینجا صرفا مفهوم «پول» مورد…

مبانی انسان شناسی

گروه اخبار کتاب مبانی انسان شناسی، که بر اساس برنامه همین درس تالیف شده است به و سیله نشر نی، به انتشار رسید. در این کتاب تلاش شده است با به کار گیری یک زبان ساده، دسترسی به نخستین آگاهی ها برای ادامه تحصیل در این رشته فراهم آید. کتاب…

دشمنی در قالب جنس «دیگر»: زنان میدان تحریر

در هفته های گذشته (خرداد 1391) یکی از مهم ترین اخباری که در مطبوعات و رسانه های بین المللی در کنار انتخابات مصر و بر سر کار آمدن «اخوان المسلمین» به چشم می خورد، تظاهرات زنان مصری بود که در میدان تحریر در طول تمام دوره ناآرامی های سیاسی از…

واژگان یک فرهنگ (۱۲): «کفش»: :۲- گیوه های بازیافته

تاریخ مدرنیته ایران، از ابتدای قرن بیستم با تاریخ ساخت نخستین کارخانه چرم سازی در تبریز(1308) مترادف بود. کارخانجاتی که تا سی سال بعد تعداد آنها به بیش از 20 واحد می رسد . و تقریبا در همین زمان است که نام یک کارآفرین ایرانی مطرح می شود :…

جای خالی پیر ِ ما : درگذشت محمدعیسی فرامرزپور

کسانی که تا چند سال پیش سرو کارشا ن به دفتر کوچک انجمن جامعه شناسی در دانشکده علوم اجماعی دانشگاه تهران می افتاد و همه دوستانی که برای امور روزانه ، جلسات و برنامه ریزی ها بیشتر در این دفتر حضور داشتند، چهره شاداب و زیبای مرد کهن سالی را به…

مسابقه شکسپیر خوانی بنگلادشی ها

در برابر این پرسش که از «چارلز دیکنز چه می دانید؟ » یا شعری از «ویلیام شکسپیر» را از حفظ بخوانید فکر می کنید، یک مهاجر فقیر و کم سواد پاکسانی، بنگلادشی یا هندی که از فشار سرکوب های اجتماعی و سیاسی و ضربات دردناک بیکاری و نومیدی نسبت به…

درباره آسیب شناسی مطالعه در ایران

گذشته تضمینی برای آینده نیست: گفتگو با ناصر فکوهی هادی حسینی نژاد _ لطفا به عنوان مقدمه؛ کمی در مورد جایگاه و اهمیت نقش سرانه ی مطالعه مردم در رسیدن به یک جامعه ی متمدن که از مصادیق تفکر، فرهنگ و دانش برخوردار است، بگویید! سرانه…

واژگان یک فرهنگ (۱۱) «کفش» : ۱- گیوه های گم شده

در زبان فارسی امروز اصطلاح «کفش و لباس» با گروهی از واژگان و مفاهیم پیوند خورده است که مهم ترین آنها تواتر تغییر پوشاک است: خریدن کفش و لباس برای عید یا برای یک مراسم آیینی ( عروسی). کفش همچنین هر چه بیش از پیش در کنار حفظ موقعیت های…

ساندویچ لاکان با سس ژیژک یا خودکشی اندیشه در زبان

خواندن متنی که از آن چیزی نمی فهمید چه لذتی دارد؟ آیا خواندن متنی که چیزی از آن نمی فهمید، ترجیحا یک متن فلسفی، به شما لذتی خلسه وار می دهد؟ آیا دوست دارید حرف هایی بزنید که نه خود ، نه دیگران چیزی از آن نفهمند، و در عین حال باوری عمیق…

واژگان یک فرهنگ(۱۰): «حمام» : زیر دوش آب سرد

خصوصی شدن کنش استحمام تقریبا از دهه 1340 ، با افزایش سرمایه اقتصادی کنشگران اجتماعی اتفاق می افتد و خبر از تغییری اساسی در رابطه همین «کنشگران» با «بدن» نیز می دهد. تغییری که در یادداشت هایی دیگر می توان در اجزاء پوششی بدن، لباس ها، کفش ها…