مرور رده

مقاله‌ها و ترجمه‌های کوتاه

الگوی نولیبرال و سیر قهقرایی پزشکی ایران

در گذشته ای نه چندان دور، پزشکان، بسیار گرانقدر و پزشکی یکی از مشاغلی بود که بیشترین احترام را در سلسله مراتب شغلی در کشور ما و در سراسر جهان ایجاد می کرد. بسیاری از خانواده های نخبه و در موقعیت های بالای اجتماعی چه از لحاظ اقتصادی و چه از…

رمانتیسم و انقلاب رسانه ای

آلن ویان ترجمه ناصر فکوهی (تصویر: لرد بایرون) کلید جهانی شدن فرهنگی، وجود یک نظام رسانه ای با قدرتی و به اندازه ای است که احساس همزمانی و توهم حضور در همه جا، را به انسان ها بدهد. برای رمانتیسم قرن نوزدهم، نوآوری و شانس بزرگ در آن بود…

واژه نامه بوردیو( ۱۲): سرمایه نمادین

ترجمه ناصر فکوهی سرمایه نمادین ( بازتولید سلطه، خشونت نمادین، برسمیت شناختن – عدم شناخت ) « از آنجا که سرمایه نمادین چیزی نیست جز سرمایه اقتصادی یا فرهنگی، زمانی که شناخته و به رسمیت شناخته شود، وقتی که این سرمایه بنا بر مقولات…

آیا «رسوایی» دومزیل وجود داشته است؟

موضوع مطالعات هند و اروپایی گاه با «رسوایی» هایی همراه بوده است! می دانیم که نازی ها علاقه زیادی به آن داشتند که به آریا استناد کنند و آریایی ها را به اصطلاح فاتحان هندو اروپایی بنامند. بنابراین زمانی این گونه به نظر می رسید که علاقمندی به…

مهاجرت : مسئله ای همواره مطرح در جهان

ژوزف آلفرد گرینبلت ترجمه ناصر فکوهی یکی از مشخصات جوامع انسانی همواره حرکات افراد از نقطه ای به نقطه دیگر بنا بر نیازهایشان به انگیزه یا زیر فشار موقعیت های اقلیمی، اقتصادی و سیاسی بوده است. در سال 2005، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم، از…

غزه، دور باطل خشونت و بن بست «مسئله یهود»

غزه، امروز زیر آتش و بمباران های پی درپی و ورود تانک های اسرائیلی می رود تا تجربه دردناک دیگری را از سر بگذراند و سردمداران نظام آپارتایدی اسرائیلی گمان می کنند که با پنجه آهنین می توانند یک بار برای همیشه «تند روان» را دور زده و کار را به…

آخرین پروژه های بوردیو

لوئیک وکان ترجمه ناصر فکوهی پیر بوردیو یکی از صاحب اندیشانی بود که به حیات روشنفکرانه فرانسه الگو می بخشید(...)ا و استاد کلژ دو فرانس و یکی از مهم ترین جامعه شناسان نسل خود به حساب می آمد. الگوهایی که وی درباره «عادتواره» و «سرمایه…

واژه نامه بوردیو(۳۳): فقر موقعیت

فقر موقعیت « نمایشنامه پاتریک ساسکیند کنترباس تصویری بسیار گویا از تجربه دردناک همه کسانی عرضه می کند که همچون نوازنده یک کنتروباس در ارکستر، درون جهانی پر پرستیز و ممتاز، در موقعیتی نازل و ناپیدا قرار گرفته اند، تجربه ای که دردناک بودن آن…

نظام جهانی و ضرورت بازاندیشی در زبان

بحران اقتصادی امروز، در پایان سال 2008 میلادی، به چنان ابعادی رسیده که حتی تندروترین طرفداران نولیبرالیسم را نیز به پذیرش اصل نیاز به کنار گذاشتن اندیشه «بازار مطلقا آزاد» (laissez- faire) کشانده است. این بحران برخلاف آنچه ممکن است بسیاری…

روند سیبرنتیکی شدن جامعه ایرانی: پتانسیل ها و خطرات

آمار منتشره و بسیارمخشوشی که درباره تعداد و میزان به روز شدن و درجه بندی وبلاگ ها و سایت های ایرانی وجود دارد، تعداد آنها را در حدود یک میلیون و نیم و شمار نمونه های «فعال» آنها را حدود 150 هزار و ایران را دارای حدود 10 میلیون کاربر…