مرور رده

مقاله‌ها و ترجمه‌های کوتاه

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۲)

سویه‌های عکس اگر از عکس‌های خودنگار بگذریم که موضوع این مقاله نیست، هر عکس دستکم دوسویه دارد: عکاس و سوژه عکاسی. افزون بر عکس‌های خودنگار که در آنها عکاس و سوژه یکی می‌شوند، نوع دیگری از عکاسی را نیز مایلم در اینجا کنار بگذارم زیرا…

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۱)

مقدمه آنچه می‌توان / نمی‌توان، دید؛ آنچه باید/ نباید، دید در دیدگاهی نظری به دو گونه می‌توان به عکاسی نگریست: نخست آنچه می‌توان از پشت دریچه چشمی یک دوربین و یا از گرفته شدن یک عکس، از خلال یک عکس «دید». اما، دوم، آنچه، دستکم در زمان و…

منشاء نومیدانه امید

جامعه ما نزدیک به دو سال است که تجربه‌ای سخت را از سر می‌گذراند. این موقعیت عمدتا ناشی از فضای خُرد‌کننده تحریم‌های اقتصادی، انسداد و تنش جاری در فضای سیاسی و کشتار بزرگ بیماری کرونا در پی بی‌کفایی مدیران بوده است.اما این‌ها تنها شرایطی…

عکس و پژوهش اجتماعی

عکاسی به مثابه یک ابداع فناورانه، پیشینه‌ای دارد که می‌توان تا قرون وسطای اروپایی و حتی پیش از آن دنبال کرد، اما ابداع نخستین دوربین‌های عکاسی کاربردی، تقریبا به نیمه قرن نوزدهم و استفاده سیستماتیک و گسترده از عکاسی برای ثبت وقایع…

«نولیبرال‌ها»یی که ما داریم و روایت کودتا و مصدق

شخصیت‌ها و حوادث تاریخی – اجتماعی و معاصر را می‌توان با دو رویکرد پژوهشی یا تحلیلی، و یا با ترکیبی از این دو، مورد بحث قرار داد. افزون بر این، هر کدام از این پدیده‌ها را می‌توان به صورت رشته‌ای یا بین‌رشته‌ای مطالعه کرد. اما رویکرد دیگری…

قانون در کوچه بُن‌بست ِ فروپاشی ِ اخلاق

قانون و قانونگذاری در ریشه‌های الهیاتی‌شان مفهوم‌اخلاق ِ خود و اخلاق ِ دیگری‌، دوست داشتن ِ دیگری، به مثابه خود و خود، به مثابه دیگری را می‌رسانند؛ عامل و ابزاری برای پرهیز از گناه، همچون گناه نخستینی که در سنت ادیان ابراهیمی سبب…

سیروس شمیسا و افسانه‌هایی که شکست

آنچه از سوی شخصی همچون من درباره دکتر شمیسا به بیان دربیاید، نمی‌تواند ارزشی دانشگاهی به معنای اخص کلمه، داشته باشد زیرا در رشته‌ای که ایشان در آن تخصص و تشخص بالایی دارند، آگاهی من از یک فرد متعارف بالاتر نمی رود. درست است که ما هر دو…

قدرت، تخیل و واقعیت در دهه اول سینمای پیتر واتکینز

ناصر فکوهی، احمد الستی، زینب لطفعلی‌خانی چکیده: سینما همواره یک «هنر» و یک «رسانه» مؤثر بر کنش‌ اجتماعی بوده و به همین دلیل مورد بهره‌برداری قدرت‌ها قرار گرفته است. گرایش اصلیِ مجموعه‌ی بزرگ قدرت‌های سرمایه‌ی اجتماعی، سیاسی،…

زشت و زیبای ِ اکو

مفاهیم «زشتی» و «زیبایی» با همین واژگان و یا واژگانی و مفاهیمی مشابه یکی از ساختارهایی بود‌ه‌اند که از قدیمی ترین دوره ها تا امروز، دوگانه «خود » و «دیگر»ی را بازنمایی کرده و در ذهنیت و زبان و رفتار انسان‌ها خود را نشان می‌دهند. به دور از…

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (Utilitas) ، زیبایی (Venustas) و استحکام (Firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این باور را ترویج می‌کردند که به مثلثی زرین رسیده‌اند، رکن سوم در معماری مدرن…