مرور رده

مقاله‌ها و ترجمه‌های کوتاه

هنر فاشیست نبودن

هنر فاشیست نبودن/ میشل فوکو / برگردان ناصر فکوهی این متن از کتاب « گفته‌ها و نوشته‌ها» میشل فوکو، پاریس‌، گالیمار، ترجمه شده است و به تحلیل و انتقاد گرایش‌های توتالیتاریستی حاکم در محافل روشنفکرانه اروپایی در سال‌های پس از ماه…

پاره‌های اندیشه و هنر (۹): باغ وحش‌های انسانی

پاره‌های اندیشه و هنر(9) / باغ وحش‌های انسانی / ژان فرانسوا دورتیه برگردان ناصر فکوهی «باغ وحش‌های انسانی» (Zoo humain) اصطلاحی بود برای به نمایش گذاشتن انسان‌های غیر‌اروپایی ربوده شده از مستعمرات در نمایشگاه‌های اروپایی و آمریکایی با…

تاریخ زشتی

اومبرتو اکو / تاریخ زشتی / برگردان ناصر فکوهی در هر قرنی، فیلسوفان و هنرمندان تعاریف متعددی از زیبایی ارائه داده و امکان داده‌اند که بتوان تاریخی از پنداره‌های زیبایی‌شناسانه را در خطی زمانی ترسیم کرد. اما در مورد زشتی چنین نبوده است. …

فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری

فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری: مطالعه موردی شهرتهران / ناصر فکوهی - مهرداد میردامادی/ نامه انسان شناسی 1381 شماره 2 چکیده ویژگی‌های ارتباط از طریق رایانه و امکاناتی که شبکة اینترنت برای ایجاد این ارتباطات فراهم می‌آورد از…

بازار ِ بی‌ثمر ِ «نقد» در ایران

شماره 5 مجله ادبی نوپا در علوم طبیعی و دقیقه، مفهوم «نقد» (criticism) عموما به معنای «بحران» نزدیک است: به یک «نقطه عطف»‌؛ نقطه‌ای که شاید در آن اتفاقی بیافتد؛ مرزی زیر پا گذاشته شود، تغییری اساسی روی دهد. از این رو، در برخی از موارد، در…

چرا انسان معاصر اسطوره‌ها را دوست دارد؟

چرا انسان معاصر اسطوره‌ها را دوست دارد؟ خیال‌پردازی‌هایی که دوست داریم حقیقت باشند چاپ در شماره 7 مجله نوپا این مقالۀ کوتاه تأملاتی را در بر می‌گیرد که نمی‌خواهم صرفا به مثابۀ یک انسان‌شناس و در حوزۀ تخصصی خود مطرح کنم. به دو دلیل:…

پاره های اندیشه و هنر (۸): کلود لوی استروس و از خود تا دیگری

برگردان ناصر‌ فکوهی هرچند استروس را عمدتاً با سهم بزرگى كه در پايه ‏گذارى مكتب ساختارگرايى در فرانسه داشت و از خلال آثارى بنيادين، چون انسان‏شناسى ساختارى و اسطوره ‏شناسی ها  می ‏شناسند،اما تأثير فكرى او بسيار فراتر از مرزهاى انسان‏شناسى…

تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذار به مردم سالاری مشارکتی

تقویت اخلاق شهروندی : راهی برای گذار به مردم سالاری مشارکتی(1) همایش«انسان شناسی فرهنگی وا خلاق شهروندی»دی ماه 1385 /  انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران چکیده امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر‌چیز بحث…

محیط‌شناسی زبان‌ها

لویی ژان کالوه / برگردان ناصر فکوهی لوی – ژان کالوه (Louis-Jean Calvet) استاد زبان‌شناسی دانشگاه پرووانس است آخرین اثر او: مقالاتی درباره زبان‌شناسی: آیا زبان یک ابداع زبان‌شناسان است؟ که به وسیله انتشارات پلون در سال 2004 به…

پایان بیگانه‌گرایی

آلبن بنسا / برگردان ناصر فکوهی آلبن بنسا(Alban Bensa)، متخصص ساخت گفتمان سیاسی در نزد کاناک‌ها(Kanak)‌ی کلدانی نو در اقیانوسیه و مدیر پژوهشی در مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی و مدیر آزمایشگاه پیدایش و تحول جهان‌های…