مرور برچسب

فضای مجازی

خانه فردا: هزارتوی شبکه

روان‌شناسان و آبراهام مازلو پیش از دیگران، به ما می‌گویند که مسکن در کنار تامین نیاز بدن به آب و غذا جزو نخستین احتیاج‌های همه موجودات زنده است. همه این نیازها نظیر حرکت و تولید مثل نیز بدون ارضای اولیه آن نیاز‌های نخستین،…

پاتوق‌های شهری در گفتگو با ناصر فکوهی

اهمیت‌شکل‌گیری پاتوق‌ها در حوزه‌ی عمومی شهرها از منظر علوم اجتماعی چیست و کارکرد  اجتماعی و اهمیت نظری آن‌ها را در جوامعی هم‌چون ایران در چه می‌بینید؟ ابتدا بگویم که در این گفتگو وارد تاریخچه «پاتوق» و ریشه‌شناسی این واژه و جایگاهش در…

ما، ضد مدرن‌ها و اینستاگرام

از میان نوآوری‌هایی که در طول سی سال گذشته هر یک به نوبه خود یک انقلاب بزرگ فناورانه به حساب می‌آیند، شاید هیچ‌کدام بیشتر از اینستاگرام در هر دو جنبه آزادی‌بخشی و سرکوبگری پیشتاز نبوده‌اند. امروز وقتی سخن از موتورهای جست‌وجویی چون گوگل…

کوره‌راه‌های خطرناک نومیدی در جامعه

گفتگوگر : عظیم محمودآبادی ۱- آیا می‌توان با نگاهی جامعه شناختی تعریفی از مفهوم امید ارائه داد؟ پیش از هر چیز باید بگویم که مفاهیمی چون «امید»(Hope) و «نومیدی» (Hopelessness)، یا «خوش بینی» (Optimism) و بدبینی(Pessimism) در درجه اول…

فضای مجازی و سیاستگذاری‌های ناکارا

در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، آیا اساسا یک سیاستگذاری مشخص فرهنگی در حوزه فضای مجازی وجود دارد؟ یا در این حوزه هم به نوعی ولنگاری فرهنگی مبتلا شده ایم؟ در حال حاضر شوراها و دستگاه‌های مختلفی در سطح دولت و برخی نهادهای دیگر فعال و ظاهرا در…

تنها در تاریکی

درباره رسانه‌های جدید خروج از موقعیت‌های جماعتی ِ پیش‌مدرن، یعنی جوامعی که انسان در آنها نه به عنوان فرد یا سوژه، بلکه به مثابه عضوی از اعضای یک جماعت، قبیله، مذهب، حزب، قوم و... وجود اجتماعی خود را تجربه می‌کرد و دیگران را نیز از همان…

روزنه ای برای گم گشتگان فضای مجازی

نقطه حرکت این یادداشت کوتاه، پرسش و فرضیه ای است که شاید دارای پایه های علمی بسیار قوی و اثبات شده نباشد، اما با توجه به شواهد و برخی بررسی ها، چندان به دور از واقعیت هم نمی نماید. اینکه: کاربران ایرانی که اکثریت قریب به اتفاق آنها جوان…

از ارتباط مجازی تا کنش اجتماعی

جامعه اطلاعاتی به دلایل بی شماری که تنها برخی از آنها دلایل فناورانه هستند(ولی بیشترشان در موقعیت کنونی به محوریت اقتصاد در فرایند جهانی شدن مربوط می شوند) سبب شده است که گروه بسیار گسترده ای از ابزارهای ارتباطی و نو آوری های فناورانه در…