مرور برچسب

علوم اجتماعی

سیروس شمیسا و افسانه‌هایی که شکست

آنچه از سوی شخصی همچون من درباره دکتر شمیسا به بیان دربیاید، نمی‌تواند ارزشی دانشگاهی به معنای اخص کلمه، داشته باشد زیرا در رشته‌ای که ایشان در آن تخصص و تشخص بالایی دارند، آگاهی من از یک فرد متعارف بالاتر نمی رود. درست است که ما هر دو…

آسیب شناسی رشته انسان شناسی در دانشگاه ایرانی

- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف درارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقد‌هایی را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌ی دانشگاهی،در دانشگاه تهران خصوصن و سایر دانشگاه‌‌های ایران عمومن، می‌دانید؟ مشکلات و کاستی‌ها…

علوم اجتماعی در دوراهی اندیشه های سنتی و مدرن در گفتگو با ناصر فکوهی

سمیه میرزایی‏ آبشخور جهان‌شناسی انسان‌ها کجاست؛ تفاوت انسان‌ها در فرهنگ و نوع نگاه آنان به جهان هستی است. این فرهنگ و نگاه متفاوت چگونه به‌وجود می‌آید؟ در این میان «علوم انسانی»، بی‌گمان نقش پراهمیتی ایفا می‌کند.‏ پیش از بیان اهمیت…

امر علمی، امر رسانه ای

يکي از پرسش هاي مهمي که امروز در جهان توسعه يافته وجود دارد اين است: علوم اجتماعي بايد چه جايگاهي در حل مشکلات جامعه داشته باشد؟ در معرفت شناسي اين علوم، از ابتدا گرايش انتقادي و رودررو عليه قدرت از يک سو و گرايش کاربردي و همکار دولت از سوي…

ابهام در مناسبات دولت و علوم اجتماعی: پاداش ها و تنبیه ها

اهدای «لوح زرین سپاس» به انجمن جامعه شناسی ایران را باید به فال نیک گرفت و خوشحال بود از آنکه دولتمردان یا مشاوران مورد اعتمادشان کمابیش به این برداشت از در کشور دست یافته اند که نمی توان کشوری پیشرفته با محیط فکری و کنش اجتماعی غیر آسیب زا…

علوم اجتماعی: تهدیدها و فرصت‌ها

کنفرانس آتی انجمن جامعه‌شناسی درباره پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران، فرصتی را فراهم می‌کند که مجموعه کنشگران علوم اجتماعی یک بار دیگر بتوانند در پرتو مسائل جدیدی که در سطح ایران و به ویژه در سطح جهان، در رابطه با این علوم، پژوهش‌های…

ضرورت مطالعات بین رشته ای: گفتگو با ناصر فکوهی

1-چه ضرورت هایی مارا به سمت مطالعات میان رشته ای سوق داده اند ؟ مهم ترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت، پیچیدگی روزافزون سیستم های اجتماعی در همه ابعاد آنها و در کلی ترین مفهومی است که از این واژه می توان درک کرد. منظور من آن است که در…