مرور برچسب

علوم اجتماعی

آسیب شناسی رشته انسان شناسی در دانشگاه ایرانی

- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف درارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقد‌هایی را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌ی دانشگاهی،در دانشگاه تهران خصوصن و سایر دانشگاه‌‌های ایران عمومن، می‌دانید؟ مشکلات و کاستی‌ها…

علوم اجتماعی در دوراهی اندیشه های سنتی و مدرن در گفتگو با ناصر فکوهی

سمیه میرزایی‏ آبشخور جهان‌شناسی انسان‌ها کجاست؛ تفاوت انسان‌ها در فرهنگ و نوع نگاه آنان به جهان هستی است. این فرهنگ و نگاه متفاوت چگونه به‌وجود می‌آید؟ در این میان «علوم انسانی»، بی‌گمان نقش پراهمیتی ایفا می‌کند.‏ پیش از بیان اهمیت…

امر علمی، امر رسانه ای

يکي از پرسش هاي مهمي که امروز در جهان توسعه يافته وجود دارد اين است: علوم اجتماعي بايد چه جايگاهي در حل مشکلات جامعه داشته باشد؟ در معرفت شناسي اين علوم، از ابتدا گرايش انتقادي و رودررو عليه قدرت از يک سو و گرايش کاربردي و همکار دولت از سوي…

ابهام در مناسبات دولت و علوم اجتماعی: پاداش ها و تنبیه ها

اهدای «لوح زرین سپاس» به انجمن جامعه شناسی ایران را باید به فال نیک گرفت و خوشحال بود از آنکه دولتمردان یا مشاوران مورد اعتمادشان کمابیش به این برداشت از در کشور دست یافته اند که نمی توان کشوری پیشرفته با محیط فکری و کنش اجتماعی غیر آسیب زا…

علوم اجتماعی: تهدیدها و فرصت‌ها

کنفرانس آتی انجمن جامعه‌شناسی درباره پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران، فرصتی را فراهم می‌کند که مجموعه کنشگران علوم اجتماعی یک بار دیگر بتوانند در پرتو مسائل جدیدی که در سطح ایران و به ویژه در سطح جهان، در رابطه با این علوم، پژوهش‌های…

ضرورت مطالعات بین رشته ای: گفتگو با ناصر فکوهی

1-چه ضرورت هایی مارا به سمت مطالعات میان رشته ای سوق داده اند ؟ مهم ترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت، پیچیدگی روزافزون سیستم های اجتماعی در همه ابعاد آنها و در کلی ترین مفهومی است که از این واژه می توان درک کرد. منظور من آن است که در…