مرور برچسب

بوطیقای شهر

بوطیقای شهر (۷۸)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه نیروهای پلیس برعکس ثقیل و یکپارچه ظاهر می‌شوند. به سهولت می‌توان حرکات آنها و جهت مانورهایشان را حدس زد. این نیروها به خصوص وقتی ثابت هستند، احساس ثقل بیشتری را القا می‌کنند. اتوبوس‌های آنها در…

بوطیقای شهر(۷۷)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه شورشیان تعدادی از درختان را قطع می‌کنند. آن‌ها بدون بدون نفی دلایل کارکردی این انتخاب، تلاش می‌کنند معنای چنین رویکردی را تفسیر کنند. مردم در مجموع این رفتارها را نمی پذیرفتند و برخی…

بوطیقای شهر (۷۶)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه رویکرد فرد شورشی به زباله‌های شهر همیشه مبهم، اما کمابیش مثبت است. همین بس که فرد مورد تعقیب درون پیچیدگی داربست‌ها و اسکلت‌های فلزی زمین‌های بایر زندگی می‌کند و پشت آن‌ها پناه می‌گیرد و از…

بوطیقای شهر (۷۵)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه سنگرها خود تصویری را به ذهن می‌آورند، تصویری که این بار زیر زمینی است. گویی خیابان به ضرب یک زمین لرزه ناشناخته برانگیخته شده و سطح خویش را به شدت تکان داده تا ناهموار شود. در این حرکت زمین از…

بوطیقای شهر (۷۴)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه بنابراین راهپیمایی‌های پیچ‌درییچ و خسته‌کننده (و در نهایت نوعی حرکت‌های دورانی) وجود داشت و در یک معنی آنها نمی‌توانستند همچون یک رژه نظامی یا یک راهپیمایی مذهبی یا مراسم سوگواری به پایان خود…

بوطیقای شهر (۷۳)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه وقتی تظاهرات به پایان می‌رسید، گروه‌ها متفرق می‌شدند و همانطور که تعداد افراد کمتر می‌شد تاسف و بی‌خبری بیشتر می‌شد. تظاهرات موفق بود اما انتظار بیشتری از آن می‌رفت: پایان گرفتن امتیازات قدیم،…

بوطیقای شهر (۷۲)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه ما می‌توانیم لذت و شادمانی‌ای که این تظاهرات به آنها می‌داد را درک کنیم: اینکه از خیابان قوی‌تر باشند، یعنی از جامعه قوی‌تر باشند، اینکه در کاری شرکت کنند که بزرگ و تأثیرگذار باشد، اینکه واقعاً…

بوطیقای شهر (۷۱)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه میان? خیابان اِشغال می‌شد: نمادی دوگانه؛ از یک سو انسان‌هایی که هرگز صدایشان را نمی‌شنیدیم، زیرا در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها زندگی می‌کردند، فرصت می‌یافتند که خود را به نمایش گذارند، و در میان؟ یک…

بوطیقای شهر (۷۰)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه به صورتی عام می‌توان گفت که در شهری کاملاً جدید، احتمال تظاهرات سیاسی کمتر به نظر می‌رسد. از همان ابتدا، خیابان‌ها آکنده از خودروها هستند، رهگذران بی‌وقفه در گذرند. این فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر…

بوطیقای شهر (۶۹)

پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه در اینجا تصویر دیگری نیز افزوده می‌شود، تصویر انحراف‌یافتگان. آنها جادۀ انقلاب را ترک گفته‌اند، جاده‌ای که باقی ماندن در آن کار ساده‌ای نیست زیرا هرروز خود را دوباره ابداع می‌کند.…