مرور برچسب

کلود لوی استروس

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

زمانی که در اواخر دهه 1940، کلود لوی استروس، پدر انسان شناسی فرهنگی - اجتماعی مدرن فرانسه، پس از اقامتی طولانی در آمریکا و کار میدانی در آمازون، به کشور خود بازگشت و «آزمایشگاه انسان شناسی فرهنگی» را در کلژ دو فرانس را بنیان گذاشت تا در این…

کلود لوی استروس

انسان شناس 1908-2009 بعد از ظهر روز سه شنبه 3 نوامبر 2009 ( 12 آبان 1388)، مرگ کلود لوی استروس، انسان شناس برجسته فرانسوی در سن 101 سالگی در پاریس اعلام شد. لوی استروس که روز 28 نوامبر 1908 در بلژیک زاده شده بود تاثیری بی نظیر بر کل…