مرور برچسب

نظریه های بدن

نظریه‌های بدن (۱۱): وحدانیت و بدن

نظریه‌های بدن / بخش یازدهم/ وحدانیت و بدن اینکه گفته می‌شود مونوتیئسم به عنوان یک انقلاب بزرگ در تاریخ مهم است به این دلیل است که اگر کسی نمی‌تواند دیگری را بکشد فقط به نام خدا می‌شود او را کشت. وقتی به اسم خدا می‌شود کسی را…

درسگفتار نظریه های بدن: نظریه های باستان (بخش هفتم)

نظریه‌های بدن / بخش هفتم تفاوت عمده‌ای که میان افلاطون و ارسطو می‌توان مشاهده کرد، در نگاهی است که به جسم و بدن دارند . به طور خلاصه در مورد بحث ارسطو نسبت به بدن می‌توان گفت: بدن در همراهی با جان است که  «بدن» به حساب می‌آید،…

نظریه های بدن (۶): نظریه های باستان (بخش ششم)

نظریات بدن / بخش ششم نظریه‌های باستان مهم‌ترین و زیباترین مجسمه‌ای که به عنوان استناد مطلق بدن مردانه و به طور مطلق زیبایی، می‌توان به آن اشاره کرد، مجسمه داوود میکل آنژ است که یک مرد جوان برهنه را بازنمایی می‌کند. اینجا نیز بحثی به…

نظریه های بدن (۵): نظریه های باستان (بخش پنجم)

نظریات بدن / بخش پنجم نظریه‌های باستان در دیدگاه یونانی به طور کلی و در دیدگاه افلاطون به طور خاص، جدایی بدن و جان؛ یا بدن و روح به صورت نسبی وجود دارد و بدن، بدون روح ارزشی ندارد. در این دیدگاه، بدن موقعیت دوگانه‌ای دارد. از…

نظریه های بدن (۲) : نظریه های باستان (بخش دوم)

بدن / درسگفتار/ نظریه‌های باستان/ بخش دوم ناصر فکوهی از خود میپرسیم که چرا زندگی فرایندی است که با سازوکار و احساس درد آغاز می‌شود؟ عمل زایمان آمیخته با درد است و درد مهم‌ترین سازوکار محافظت‌کننده از زندگی است؟ زیرا امکان می‌دهد زندگی…

نظریه های بدن(۱): نظریه‌های باستان (بخش اول)

بدن / درسگفتار/ نظریه‌های باستان/ بخش اول ناصر فکوهی درآمد نظری حول مفهوم بدن به این دلیل سودمند است که می‌توانیم به بنیان اندیشه و شناخت در مورد بدن از ابتدا تا به امروز نگاهی بیاندازیم. تقریبا تمام این نظریات، بیشتر ریشه‌های خیالین…