مرور برچسب

جامعه شناسی

گفتگو با پیر بوردیو : آیا جامعه شناسی یک علم است؟

پیر تویلییه ترجمه ی ناصر فکوهی هر چند وجود جامعه شناسی را به خودی خود نمی توان زیر سئوال برد، اما علمی بودن این رشته گاه مورد شک قرار گرفته است. گروهی معتقدند که جامعه شناسی چیزی نیست جز یک گفتمان «ادبی» که هنوز رد پای ریشه های فلسفی اش…

جامعه شناسی شبکه های اجتماعی و نظریه توطئه

سخنرانی ناصر فکوهی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نشست شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با حضور دکتر ناصر فکوهی در دانشکده مدیریت برگزار شد. در این نشست دکتر فکوهی در باب "شبکه های اجتماعی و لزوم…

جامعه شناسی از راه دور

کتاب ریتزر(1)، بهانه ای شد که نه تنها آن را برای خواندن توصیه کنم یادداشتی نیز درباره آسیب شناسی این گروه از کتاب ها را در این نوشته بیاورم. اما پیش از هر چیز به کتاب ریتزر که خواندنش را توصیه می کنم اشاره کنم. اثر جرج ریتز در حوزه جامعه…

سخنرانی بوردیو در دانشکده علوم سیاسی شهر بوردو

ترجمه ناصر فکوهی روز 15 مارس 2002 (اسفند 1382) پیر بوردیو در تالار بزرگ دانشکده علوم سیاسی شهر بوردو در فرانسه یک سخنرانی ایراد کرد که گزارش آن به نقل از روزنامه «جنوب غربی» فرانسه در زیر می آید. تالار دانشکده، آکنده از دانشجویانی است…

واژه نامه بوردیو(۲۱): جامعه شناسی

ترجمه ناصر فکوهی جامعه شناسی « اگر جامعه شناسی بر آن بود که هدف خود را کشف رشته هایی بداند که افراد مورد مشاهده اش، را به حرکت در می آورند یعنی سبب می شوند آدم ها، همچون عروسک های خیمه شب بازی، نقش هایی را بازی کنند که از قواعد آنها…