مرور برچسب

آرشیو

نفت عامل اصلی سیاست زدگی ایرانیان

هومن دوراندیش در گفتگو با ناصر فکوهی - فیلسوفان سیاسی قدیم انسان را حیوانی سیاسی می دانستند. آیا این تعریف هنوز هم در خصوص نسبت انسان و سیاست معتبر است؟ من فکر می کنم استناد به یونان باستان یا هر سیستم فرهنگی دیگری، بیشتر شکلی از زمان…

پرسش آخر و آغازی جدید : چرا باید از فرهنگ انتظار پاسخ داشت؟

پرسش آخر این ستون، پرسشی متناقض نما است: پرسشی که می توانست و می تواند اولین پرسش نیز باشد: اینکه چرا ما بر آن هستیم که پاسخ های فرهنگی لزوما دارای برتری بر سایر پاسخ ها دارند، مثلا نسبت به پاسخ های سیاسی، اقتصادی، فلسفی و غیره. شاید ابتدا…

انقلاب ناگزیر اطلاعاتی: گفتگو با ناصر فکوهی

رامتین فرزاد 1- چرا بیشتر نگاه تهدیدآمیز به شبکه های اجتماعی مجازی در کشور ما وجود دارد؟ بهتر است به جای صفت «تهدید آمیز» از صفت «مشکوک» استفاده کنیم. دلیل این امر تا حد زیادی به جو بسیار سنگین سیاست زدگی بر می گردد که در سال های اخیر…

پاور پوینت سخنرانی آسیب شناسی شهر پیاده در ایران

همایش زندگی پیاده در شهر، پژوهشکده «نظر»، تهران اسفند ، 1390، عکس ها: مریم اکبریان(مرکز نظر) تعریف عام شهر پیاده عام ترین تعریف: «بخش هایی از شهر که از طریق آمایش فضا، امکان جا به جایی کنشگران اجتماعی به صورت غیر موتوریزه یعنی پیاده…

مرگ بانوی سووشون

... گریه نکن خواهرم. در خانه‌ ات درختی خواهد رویید و درخت‌ هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت ... و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌ آمدی سحر را ندیدی؟...! ... ... در این…

پرسش از فرهنگ (۷۷): چرا نیاکان خود را ستایش می کنیم؟

احترام به «نیاکان» پدیده ای است تقریبا جهانشمول که در اکثر قریب به اتفاق فرهنگ های مطالعه شده در قرن بیستم از فرهنگ های غیر اسکان یافته (عشایری، قبیله ای و غیره) و روستایی و شهری در کشورهای در حال توسعه گرفته تا فرهنگ های شهری بسیار…

جدایی ما از جهان

ایرانیان بسیارى در سرتاسر جهان در حال تماشاى این لحظه‌اند. و گمان دارم خوشحال‌اند. نه فقط به خاطر یک جایزه‌ى مهم یا یک فیلم یا یک فیلمساز. آن‌ها خوشحال‌اند چون در روزهایى که سخن از جنگ، تهدید، و خشونت میان سیاستمداران در تبادل است نام…

پیش به سوی سقوط بزرگ!: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد 1-پیش از هر چیز کمی درباره ایدئولوژی نو لیبرالیسم و این که جایگاه و نسبت آن با مدرنیته چیست،صحبت بفرمایید؟ نولیبرالیسم، اصطلاحی است که بیشتر از جانب مخالفان سرمایه داری به طور عام و مخالفان سرمایه داری مالی و آزاد از…

پرسش از فرهنگ (۷۶): آیا ما نسبت به فرهنگ خود دچار خودشیفتگی هستیم؟

خودشیفیتگی(narcissism) را می توان موقعیتی ذهنی تعریف کرد که یک فرد یا یک گروه اجتماعی در قالب آن درباره خود دچار نوعی توهم مثبت و مبالغه آمیز باشد. اگر توهم منفی سبب نوعی تحقیر خویشتن و زمینه ای برای فرهنگ پذیری به حساب می آید، خود شیفتگی…

پرسش از فرهنگ (۷۵): تبعیض مثبت فرهنگی چیست و چگونه باید آن را اجرا کرد؟

تبعیض مثبت (affirmative discrimination) یا «عمل مثبت» (affirmative action) واژگانی هستند که در زبان فارسی و سایر زبان ها عمدتا از انگلیسی ریشه گرفته اند و به سال های دهه 1960 مربوط می شوند. در این سال ها جنبش حقوق مدنی سیاهان، پیشنهادهای…