مرور برچسب

گفتارهای عمومی

گفتارهای عمومی (۱۴۵): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر: فاشیسم در کشورهای عربی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی (۱۴۴): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر: فاشیسم در آسیای میانه و جنوبی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۳): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر: فاشیسم در ژاپن و شرق آسیا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 21 اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۲): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در چین

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 14 اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۰): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در آمریکای لاتین

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهلمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 1402 در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی (۱۳۷): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در بریتانیا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 25 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۶): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در فرانسه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۵، بخش دوم): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در اروپای شرقی و…

به اطلاع علاقمندان میرساند بخش دوم از صد و سی و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 11 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی(۱۳۰): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:بالکان:

به اطلاع علاقمندان میرساند سی امین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 29 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی(۱۲۷): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:یهودیان اروپا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…