مرور برچسب

گفتارهای عمومی

گفتارهای عمومی (۱۱۹): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛کورنل وست

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و نوزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 27 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۷): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛سوزان سانتاگ

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و هفدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۱۵): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ایمانوئل والراشتاین

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و پانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 30 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۴): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ ریچارد رورتی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و چهاردهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 23 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۳): درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا؛ جان رالز: فیلسوف عدالت

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و سیزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا، از جان دیویی تا مایكل سندل” در تاریخ پنجشنبه 16 تیر ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۱۲) ،درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا از جان دیویی تا مایکل سندل

فرهیختگان ارجمند به اطلاع می رساند مجموعه ده قسمتی جدید از سری گفتاری های عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان “درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا از جان دیویی تا مایکل سندل” از پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ هر هفته در کانال درس ها و درس…

گفتارهای عمومی (۱۱۱)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛آلن دوباتن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و یازدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه دوم تیر ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۱۰)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛زیگمونت باومن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و دهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۰۷)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ جک گودی

به اطلاع علاقمندان می‌رساند: صد و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس‌ها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۰۶)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ استیوارت هال

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۲9 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال…