مرور برچسب

گفتارهای عمومی

گفتارهای عمومی (مجموعه ۱۵ قسمتی جدید): اندیشه فرانسوی قرن بیستم (بخش دوم)

به اطلاع علاقمندان می‌رساند مجموعه ۱۵ قسمتی جدید گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با موضوع “اندیشه فرانسوی قرن بیستم” (بخش دوم) از پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز می شود. موضوع جلسات به ترتیب ذیل خواهد بود: جلسات 166 تا 180 امیل دورکیم،…

گفتارهای عمومی (۶۷):خود و دیگری/ زن و مرد (بخش دوم)

خود و دیگری: زن و مرد/ بخش دوم همان‌طور که اشاره کردیم اگر تحول رابطه زن و مرد به عنوان رابطه خود و دیگری به طبیعت نزدیک بود در نهایت همان سلطه مرد بر زن یا مذکر بر مؤنث را داشتیم که در طبیعت نیز وجود دارد. در طبیعت نه همه‌جا بلکه میان…

گفتارهای عمومی (۶۷): خود و دیگری: زن و مرد (بخش اول)

خود و دیگری: زن و مرد این موضوع که در فرهنگ‌های مختلف شاهد فاصله‌گرفتن افراد با یک‌دیگر و نفی دیگری به نفع خود یا تلاش برای حفظ هویت خود با طرد هویت دیگری صورت می‌گیرد ریشه‌های متفاوتی دارد. تا رابطه انسان با طبیعت، جانوران، اشیا و در کل…

گفتارهای عمومی (۵۰): مطالعات جنسیت

 مطالعات جنسیت در مباحث گذشته از تفاوت‌های دیدگاه‌های علمی نسبت به موضوع زنان و فمینیسم سخن گفتیم. دیدگاه‌های فعالان سیاسی یا ترکیبی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان و روشنفکران. حال بر آنیم در اینجا از منظر انسان‌شناسی جنسیت و جامعه‌شناسی…

گفتارهای عمومی (۴۸): آغاز فمینیسم و جنبش چپ

فمینیسم/ مقدمه/ آغاز فمینیسم و جنبش چپ در این مجموعه از گفتارهای عمومی، به موضوع «فمینیسم»  در نسل‌های گوناگون آن از اواخر قرن نوزدهم تا امروز خواهیم پرداخت و طی چند جلسه در مورد فمینیسم چپ، فمینیسم راست یا بورژوازی، فمینیسم و…

گفتارهای عمومی (۴۹): فمینیسم راست

فمینیسم راست همان‌گونه که در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم، مطالبات زنان و کارگران در دوران انقلاب صنعتی هم‌پوشانی داشتند. همچنین زنان از جایگاه مادری پیش و بیش از مردان به کار کودکان معترض بودند و البته دستاوردهای ارزشمندی نیز در جوامع…

گفتارهای عمومی ( مجموعه ۱۵ قسمتی جدید): خشونت در جهان معاصر

به اطلاع می‌رساند مجموعه ۱۵ قسمتی جدید گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با موضوع "خشونت در جهان معاصر" از پانزدهم تیر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا بیستم مهر ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت. موضوع جلسات به ترتیب ذیل خواهد بود: 1-مباحث عمومی  و پایه‌ای خشونت…

گفتارهای عمومی (۱۵۰): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:تاریخ مختصر کمونیسم

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و پنجاهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۹): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:از لیبرالیسم کلاسیک تا…

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 1 تیر ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۸): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:آنارشیسم

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 25 خرداد ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…