مرور برچسب

نسل کشی

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما (۱۹): آمین (۲۰۰۲) / کوستا گاوراس

فیلم «آمین» یکی از فیلم‌هایی است که کوستا گاوراس، در مورد جنگ جهانی دوم ساخته است. این فیلمساز فرانسوی یونانی‌تبار دو فیلم دیگر هم در مورد این رویداد تاریخی دارد که عبارتند از «دادگاه ویژه» (1975) و «جعبه موسیقی» (1989) . این فیلم هم،…

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۴): قوم‌کشی

 کلود ریویر/ برگردان ناصر فکوهی اگرنسل‌کشی (génocide) را به معنی از میان بردن خشونت‌آمیز یک مردم (peuple) یا قوم به وسیله گروهی قدرتمند و متخاصم با آن بدانیم، قوم‌کشی (ethnocide) را باید نابودی تعمدی فرهنگ یک قوم به وسیله گروه‌های حاکمی…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۳۵): مرگ و قدرت

ماکس وبر، «دولت» را  تبلور ِ مادیت‌یافته مشروعیت ِ خشونت انسان بر انسان می‌داند. اما با چشم‌اندازی گشوده‌تر، با توجه به تجربه بزرگ نسل‌کشی‌های قرن نوزدهم و بیستم، کشتارها و جنگ‌های هولناک، بی‌رحمی‌ها و به ویژه زن‌ستیزی به مثابه محور اساسی ِ…

گفتارهای عمومی(۱۳۱): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:روهینگاهای میانمار

به اطلاع علاقمندان میرساند سی یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی(۱۳۰): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:بالکان:

به اطلاع علاقمندان میرساند سی امین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 29 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی(۱۲۷): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:یهودیان اروپا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۶): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:چینی های منچوری 

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه اول دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…