مرور برچسب

فضاهای عمومی

پاتوق‌های شهری در گفتگو با ناصر فکوهی

اهمیت‌شکل‌گیری پاتوق‌ها در حوزه‌ی عمومی شهرها از منظر علوم اجتماعی چیست و کارکرد  اجتماعی و اهمیت نظری آن‌ها را در جوامعی هم‌چون ایران در چه می‌بینید؟ ابتدا بگویم که در این گفتگو وارد تاریخچه «پاتوق» و ریشه‌شناسی این واژه و جایگاهش در…

گفتگو درباره کیفیت فضای عمومی شهری و حق شهروندی

گفتگوگر: زهره دودانگه این گفت‌وگو بادکتر  ناصر فکوهی در سال ۱۳۹۳ در پروژۀ جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری (جایزه ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری) انجام شده است. از منظر جامعه‌شناسی و انسان‌‌شناسی کیفیت فضای عمومی…

از کوچه باغ‌های روستایی تا کوچه باغ‌های مگامال

سخن گفتن از فضای عمومی در موقعیتی که ما در طول چند دهه اخیر در حال تجربه کردن زیرو رویی کامل آن هستیم، تا حد زیادی پروبلماتیک است. یعنی هم به نوعی «واقعیتی مادی» را در خود حمل می‌کند و هم به شدت «ذهنیتی آسیب‌زده و متوهم » را. این امر را…