مرور برچسب

فاشیسم

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۴۰): گفتار، شنیدار و دستکاری شناختی

گوبلز، وزیر« فرهنگ» و مغز متفکر دستکاری و شستشوی مغزی مردم آلمان نازی، در کنار هیتلریسم، همپای کمونیستی استالینی‌اش، به شکل گسترده‌ای از خلال  فشار«معنا‌شناسانه» بر زبان برای این هدف استفاده می‌کرد. چند سال پس از پایان جنگ، در 1948، اورول…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی (بخش ششم): فاشیسم ایتالیا

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ فاشیسم ایتالیا/ بخش ششم در برنامه امروز هدف آن است که ببینیم چه نکته‌های مشترکی از ویژگی‌های فاشیسم و اقتدارگرایی  به طور عام، در فاشیسم ایتالیا قابل رد‌یابی هستند و در نهایت نشان دهیم که چگونه…

عکس فوری(۲۸۰): و جهنم غزه چه تماشایی بود! یا ساعت واژگون هولوکاست

در «فهرست شیندلر» صحنه هولناکی هست: افسر نازی در میانه صبحانه، از بالکان به آشوب قربانیان یهود در پهنه روبرو نگاه می‌کند. مردمی پریشان، آواره باسرنوشتی نامعلوم در خرابه‌هایی سرد و ترسناک. او، تنها برای سرگرمی، به فرد مسن شلیک می‌کند؛ همه از…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی: مقدمه (بخش پنجم)

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش پنجم در بخش پیشین دربارهٔ برخی از ویژگی‌های فاشیسم همچون مرد‌محوری یا مرد‌سالاری و زن‌ستیزی بحث کردیم و بر پیوند این ویژگی‌ها با جنگ‌طلبی و خشونت و بی‌رحمی و  ساختن تصویر «دیگری»…

موزه خیال (۸): پابلو پیکاسو (۱۸۸۱-۱۹۷۳)/ گرنیکا (۱۹۳۷)

شاید هیچ شاهدی در هنر مدرن نتوان یافت که با قدرت «گرنیکا»‌ی پیکاسو، یک «هنر متعهد» و کاملا «زیبایی‌شناسانه» را تعریف کند. پیکاسو خود، درباره این اثر خویش هشدار می‌داد که این نه تابلویی برای آرایش دیوارهای یک آپارتمان، بلکه سلاحی…

عکس فوری (۲۷۶): روایت ایرانی «نظریه جایگزینی بزرگ

یکی از مشخصات منفی فرهنگ برخی از ایرانیان که بارها و بارها  بر آن تاکید شده است و خود نتیجه درماندگی و دور ماندن از کاروان آزادی و تمدن و روشن‌بینی جهانی بوده است، ارباب‌منشی و زورگویی ظالمانه نسبت به پایین‌دستان و چاپلوسی و بندگی نسبت به…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی(بخش چهارم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش چهارم دربخش پیشین ما از مفاهیم اقتدارگراییو استبدادصحبت کردیم. ضدیت با دموکراسی در چارچوب دولت ملی، بدین معناست که چنین دولتی ادعا کند، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد اما حاضر نباشد…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی (بخش سوم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش سوم   گفتیم واژهٔ فاشیسم تا سال‌های پس از جنگ، بیشتر درباره ایتالیا‌ی موسولینی  در جنگ جهانی دوم و واژهٔ نازیسم و هیتلریسم دربارهٔ آلمان به کار می‌رفت  اما بعدها شکل عمومی گرفتند و در واژه…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی (بخش دوم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم در ادامه بحث خود درباره فاشیسم، ابتدا به بحثی عمومی دربارهٔ ریشه شناسیِ این واژه می‌پردازیم تا از هر گونه ابهامی جلوگیری شود. بارها شاهد این‌گونه ابهامات بوده‌ایم. برای نمونه پس از…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی(بخش اول): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ بخش اول / مقدمه در مجموعه جدیدی از گفتارهای عمومی در پی بحث درباره اشکال گوناگون فاشیسم سیاسی در قرن بیستم هستیم. در نخستین بخش به صورتی فشرده نگاهی خواهیم داشت به چیستی موضوع و گستره آن. و یادآوری…