مرور برچسب

فاشیسم

لورکا و فاشیسم

روز 19 اوت 1936، چند هفته پس از کودتایی که در ژوئیة همان سال از مراکش، مستعمرة افریقایی اسپانیا به وسیلة ژنرال فرانکو علیة جمهوری نوبنیاد این کشور آغاز شده بود، فدریکو گارسیا لورکا در برابر جوخة اعدام قرار گرفت و تیرباران شد. مرگ لورکا که…

فاشیسم را چگونه تحلیل کنیم؟ گفتگو با رابرت او. پاکستون

ترجمه ناصر فکوهی رابرت او.پاکستون، تاریخ دان آمریکایی در آخرین کتابش «فاشیسم در عمل» تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد. در سال ها دهه 1970 ، همین تاریخ دان بود که یکی از تابو های موجود در فرانسه درباره حکومت وبشی را از میان برداشت. -…