مرور برچسب

شهر

کوته نوشت‌های اجتماعی (۲): شهر

شهر برای اکثر مردم جایی است که در آن خانه دارند، کار کرده، یا نیازهای زیستی‌شان را تامین می‌کنند. اما شهر، بدون برخورداری از یک نظام حسی پنجگانه که پیرامون را به نظام‌شناختی ما برساند و بدون قابلیت پردازش این داده‌ها در ناخودآگاه…

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۲

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۵۵ دقیقه / بخش دوم: 29 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۱

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / 9 اردیبهشت 1394 / زمان سخنرانی: 55 دقیقه / بخش اول: 26 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

بوطیقای شهر (۹۳)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه برعکس در محله‌های دیگر، در ساعتی دیروقت، اغلبِ پرسه‌زنان مشکوک به نظر می‌رسند. همۀ کسانی که جرئت نمی‌کنند در طول روز بیرون بیایند، از خانۀ خود خارج می‌شوند، هراس آن‌ها در این بوده که شناخته…

از شهر تا فرهنگ

سخن گفتن از «فرهنگ» در همۀ ابعاد، در همۀ موارد و همۀ بهانه ‏ها، از فرط تکرار، امروز در زبان ما به امری آشنا و گاه حتی آزاردهنده تبدیل ‏شده است؛ گویی واژه ‏ای معجزه‏ آسا کشف کرده باشیم که با اتکا به آن بتوان همۀ گره‏ها را در سردرگم‏ترین…

بوطیقای شهر – بخش ۶۱

پیر سانسو- برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه 9 ورود به شهری کوچک، زیر باران ما می‌خواهیم از خلال این «واریاسیون شهری» سه عنصر را وارد بحثمان کنیم: پرسه‌زن، دوربین و باران. می‌توان استدلال کرد که اینها سه حرکت هستند که نمی‌توان آنها…

چرا «شهر» در ایران یک مفهوم سیاسی است؟

گزارشی از نشست 165 یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ پیشینه شهری در جهان به پنج‌هزار سال پیش از میلاد و منطقه بین‌النهرین می‌رسد و شهرها از همان ابتدا قالب قدرت سیاسی داشتند و بنابراین به نوعی «شهر دولت» (city state) بودند. بنابراین شهر…

بوطیقای شهر – بخش ۴۸

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دو دانگه یورش‌های روانی- اجتماعی ما باید دو نوع تجربه را از یکدیگر تمایز دهیم: گروه نخست تجربه‌هایی هستند که هدف صریح آن‌ها بازشناسی شهر است؛ و گروه دوم تجربه‌هایی هستند که آن‌ها نیز به این روند…

بوطیقای شهر – بخش ۴۵

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه ** آیا می‌توان گفت که این دوگانه در مفهوم‌‌‌‌‌ها گویای آن است که ما انگیزه‌هایمان را به سوی یکدیگر فرا می‌فکنیم؟ بدون شک چنین است، اما فرافکنی در زمینه‌ای خنثی و بی‌تفاوت به وجود نمی‌آید. یک…

بوطیقای شهر – بخش ۴۴

پیر سانسو - برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه ** هدف ما آن نیست که مسیر خود را از سن دنی به اپرا توصیف کنیم، زیرا یک جغرافیدان شهری یا یک تدوین سینمایی با دقت و دانش بیشتری می توانند توصیف هوشمندانه‌تری به دست دهند.کار ما باید دارای یک…