مرور برچسب

روانشناسی اجتماعی

زبان طبیعی عواطف

پل اکمن / برگردان ناصر فکوهی پل اکمن(Paul Ekman) متولد سال 1934 و از سال 1968 استاد روان‌شناسی در مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو است. مطالعات او در سال‌های اواخر  دهه 1960 درباره اشکال بیان در چهره انسان آغاز…

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۷): پنجره شکسته

در سال 1982 جیمز ویلسون و جرج کیلینگ نظریه‌ای را با عنوان «پنجره شکسته» درباره نابسامانی‌های مادی ِ شهر مطرح کردند.  این نظریه بسیار ساده به نظر می‌آمد: وقتی با یک وضعیت ِ مادی ِ آسیب‌زده روبرو می‌شویم، مثل یک «پنجره شکسته» در نمای ِ یک…

عکس فوری (۲۵۲): دنباله‌روی اجتماعی و آزمایش «اش»

دنباله‌روی اجتماعی که در روان‌شناسی گاه نام حرکت گله‌وار نیز به آن می‌دهند، فرایندی بسیار خطرناک است که احتمالا در ترکیبی از خصوصیات زیستی و فرهنگی انسان ریشه دارد. این نام به آزمایش‌های معروف سالومون اش (Solomon Asch ) (1907-1996)…