مرور برچسب

دموکراسی

رویایی برای «آنها» ، کابوسی برای «ما»

جنبش «اشغال وال استریت» در «انسان شناسی و فرهنگ» انعکاس نسبتا زیادی یافت، نه به دلیل نوعی خوش باوری نسبت به «پایان قریب الوقوع سرمایه داری» و یا اتوپیاهای سوسیالیستی و بدیل های اقتصادی که به سرعت بتوانند به اجرا در بیایند: پانصد سال تغییر…

دموکراسی

درک از دموکراسی به مثابه یک واقعه بنیانگذاری شده، درکی است بیشتر حاصل یک رویکرد اسطوره ای و ذهنیتی شکل گرفته درون افسون سازی ها و افسون یابی های جدید تا حاصل فهم تجربه تاریخی دموکراسی های موجود در جهان و تحلیل فرایندهای بسیار پیچیده ای که…

کدام دموکراسی برای خاور میانه؟

سرمقاله برای شرق تلاش کنیم به دور از هر گونه ایدئولوژی پردازی فقط چند «واقعه»را مرور کنیم: 1- سازمان نظاره گر حقوق بشر در گزارش 54 صفحه ای جدیدی که روز 23 ژوئیه 2006(اول مرداد 85) به انتشار رسانده است (لوموند 23/7/06) با استناد به…