مرور برچسب

حکومت توتالیتر

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش دوم)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   1ـ2ـ فصل دوم: رابطه‌ی تاریخ و مقولات تاریخی با نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی 1ـ2ـ1ـ ضرورت تحلیل نظام‌مند و کاربست نظریه‌های فرهنگی در تبیین رابطه‌ی فرهنگ و تاریخ…

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما (۲۷): زندگی دیگران (۲۰۰۷)

فلوریان هنکل فون دونرسمارک(1973) آنچه بیش و پیش از هر چیز فیلم زندگی دیگران را دیدنی و ارزشمند و عمیق می‌کند، شکل است؛ شکلی مینمیمالیستی که  در محتوایی مینمالیست، به بهترین وجه ممکن، توتالیتاریسم و خشونت باور نکردنی آن را بدون آنکه سر و…

عکس فوری (۲۴۶):از کوزه همان برون تراود که در اوست

در برابر اتحاد شی و بن سلمان علیه دولت ایران، شاید بسیار شگفت‌زده شده باشند، شاید گروهی هم خشمناک. واکنش سیاسی دولت، در شرایطی که خود بحرانی درونی را تجربه می‌کند و بیش از هر زمانی در مقابل تحریم‌های فزاینده غرب، نیاز به متحدان قدرتمند…

به هر قیمتی مخالف بودن، معنایی ندارد

گفت و گوی اعتماد آنلاین با مدیر موسسه ی انسان شناسی و فرهنگ / مصاحبه گر: سعید شمس روزمرگی پاشنه آشیل فروپاشی نظام‌های سیاسی است/ اپوزیسیون خشن و رادیکال به حاکمان مستبد بعدی تبدیل می‌شوند/ اپوزیسیون در خدمت دشمنان دولت‌‌ها قرار می‌گیرد/…