مرور برچسب

بوردیو

واژگان یک فرهنگ(۱۵): «تلفن»: صدای «دیگری»

همچون بسیاری دیگر از اختراع های غرب صنعتی شده نیمه دوم قرن بیستم، تلفن نیز که در سال 1875(1254 شمسی) ابداع شده بود، با اندکی فاصله به ایران رسید و نخستین خط های تلفن نیز حدود ده سال بعد بین تهران و شاه عبدالعظیم و میان عمارات وزارت جنگ و…

حس عمل

ترجمه ناصر فکوهی Bourdieu Pierre, (1989) Le sens pratique. Paris, Les Editions de Minuit. 475 pages. به باور بوردیو چیزی که در انسان شناسی, تفکر ابتدایی, پیش از منطق یا وحشی می نامیم, نیست مگر منطق عمل, که ما انسان های امروزین همزمان…

واژه نامه بوردیو (۳۹): فرهنگ مردمی

فرهنگ مردمی « کیش "فرهنگ مردمی"، اغلب، صرفا نوعی واژگونی کلامی و بی تاثیر و در نتیجه تصنعا انقلابی است، نوعی نژاد پرستی طبقاتی که عملکردهای مردمی را به سطح نوعی بربریت یا ابتذال تقلیل می دهد: برای نمونه، برخی از مراسم تجلیل از زنانگی که…

واژه نامه بوردیو(۳۷):انحصار خرد

ترجمه: ناصر فکوهی انحصار خرد (خردگرایی علم گرا) خردگرایی علم گرا، یعنی همان که الگوی آن را می توان در سیاست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یا دفاتر حقوقی بین المللی(Law firms) یعنی شرکت های فراملیتی حقوقی یافت؛ دفاتری که سنت…

واژه نامه بوردیو (۳۶):فضای اجتماعی

فضای اجتماعی فضای اجتماعی کل ، به گونه ای که من آن را برساخته ام و به گونه ای که تلاش کرده ام آن را در «تمایز» بسازم، بر پایه این فرضیه استوار است که در موقعیت خاصی از روابط ، نرخ های تبدیل میان سرمایه های گوناگون وجود دارد. باید به…

واژه نامه بوردیو (۳۵): نظام تحصیلی

ترجمه ناصر فکوهی نظام تحصیلی نظام تحصیلی (...) حافظ نظم پیش از خود است، یعنی حافظ فاصله ای که میان دانش آموزانی با کمیت های نابرابر در سرمایه فرهنگی، وجود دارد. دقیق تر بگوئیم، نظام تحصیلی با زنجیره ای از تعداد بی شماری عملیات گزینشی،…