مرور برچسب

بحران

جامعه‌شناسان، بحران و مجازات اعدام

از زمانی که بیش از صد سال پیش امیل دورکیم و حتی پیش از او، اوگوست کنت، علمی را که بعدها «جامعه‌شناسی» نام گرفت ولی در ابتدا «فیزیک اجتماعی» نامیده می‌شد، بنیان گذاشتند و تا امروز، این بحثی بنیادین و هستی‌شناختی برای همه متخصصان علوم اجتماعی…

از خشونت، دموکراسی زاده نمی‌شود

«مسئله، آسیب، بحران، آنومی، جنگ یا انقلاب.» این روندی است که دکتر ناصر فکوهی، انسان‌شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در توصیف یک پدیده توضیح می‌دهد و می‌گوید الان دیگر کسی این را انکار نمی‌کند که مسائل مختلف در ایران به آسیب…

راه برون رفت از بحران و اقدام برای جبران آن

بحرانی که با نام «گرانی بنزین» در یک هفته اخیر مطرح شد نه پدیده تازه ای بود و نه محتوایی که دارد با این نام قابل انطباق است. در واقع، کشورسال هاست به دنبال تصمیم ها و مدیریت اجتماعی نادرست گروهی از دست اندرکاران، گرفتار مشکلات و صدمات بی…