مرور برچسب

انسان شناسی

آسیب شناسی رشته انسان شناسی در دانشگاه ایرانی

- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف درارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقد‌هایی را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌ی دانشگاهی،در دانشگاه تهران خصوصن و سایر دانشگاه‌‌های ایران عمومن، می‌دانید؟ مشکلات و کاستی‌ها…

اسطوره شناسی و انسان شناسی

گفتگو مجله آزما با ناصر فکوهی ندا عابد 1- به عنوان نخستین پرسش خواهش می کنیم تعریفی از اسطوره شناسی ارائه دهید و روابط آن را با انسان شناسی، به خصوص انسان شناسی مدرن توضیح بدهید؟ اسطوره شناسی در ساده ترین معنای آن، یعنی بر مطالعه و…

!مردم شناسی یا انسان شناسی؟: گفتگو با ناصر فکوهی

فرهنگ امروز / زهرا رستگار تصویر: موزه مردم شناسی کاشان انسان شناسی در ابتدا یعنی تقریبا در دهه 1310، در چارچوب وزارت فرهنگ آن زمان تاسیس شد و تقلیدی بود از رشته های مشابه در غرب منظورم رشته anthropology است . البته در آن سالها به دلیل…

نگاه انسان­ شناسی به معماری وشهرسازی

نیلوفر رادنژاد گزارش سخنرانی در «نشست فرهنگ و معماری» در اصفهان روز چهارشنبه 8 خرداد 1392 ، در کتابخانه مرکزی اصفهان هفتمین نشست فرهنگ و معماری با سخنرانی ناصر فکوهی(دانشگاه تهران) مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» تحت عنوان « نگاه…

فوکو و انسان شناسی: گفتگو با مارک ابلس

مارک ابلس/ ناصر فکوهی مسیر ترجمه : فرانسه - فارسی مارک ابلس، انسان شناس فرانسوی و مدیر آزمایشگاه نهادها و سازمان های اجتماعی(مرکز ملی علمی فرانسه) و متخصص انسان شناسی سیاسی و جهانی شدن است. - چگونه می توان توجیه کرد که ابتدا انسان…

انسان شناسی و فلسفه: گفتگو با ناصر فکوهی

منیره پنج تنی 1) برای نخستین پرسش از شما می خواهم «انسان شناسی» را تعریف کنید؟ در ضمن اگر فکر می کنید ریشه شناسی انسان شناسی می تواند در گفت و گوی ما روشن گر باشد، آن را تعریف و بررسی کنید. تعاریف بی شماری می توان از انسان شناسی داد و…

انسان شناسی: راهی به سوی آینده

نگاهی به موقعیت جهانی در حوزه دانشگاهی به طور عام و در حوزه علوم انسانی به طور خاص گویای چند نکته اساسی، محوری و راهبردی است که امروز بدون توجه به آنها هیچ گونه برنامه ریزی علمی در هیچ سطحی عملی نیست: نخست آنکه رشته های علوم انسانی و…

انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

رشته «مطالعات فرهنگی» چند سالی است که در میان رشته‌های علوم اجتماعی در کشور ما مطرح و با سرعتی شاید بیش از اندازه رشد کرده است. شتابزدگی این رشد، خود رابطه‌ای منطقی با شیوه ظهور و ابهام معناشناسانه آن داشته است که گویی حاصل یک «سوء‌تفاهم»…