مرور رده

یادداشت‌ها

پاسخ یک «توطئه گر» ِ بی ادب به برخی بزرگان ِ ادب

تصویر: صحنه ای از اپرای عروسکی «لیلی و مجنون» به زبان ترکی آذری به اجرای بهروز غریب پور ای بی خبران ز درد و آهم / خیزید و رها کنید راهم من گم شده ام، مرا مجویید / با گم شدگان سخن مگویید به بهانه کشف «توطئه» ای جدید در حق قانونی…

پاز : آرمانشهری در افق

زندگی پاز و آنچه تلاش کرد در آثار بی نظیرش عرضه کند، در تقاطعی شگفت انگیز از فرهنگ ها، زبان ها و سبک هایی از زندگی قرار دارد که از ابتدا و شاید تا امروز با یکدیگر در تخاصم بوده اند: فرهنگ استعماری اروپایی، فرهنگ بومی قاره و فرهنگ آرمان…

یلدا و هویت ایرانی

جشن‌ها و مناسک در نظام‌های مدرن را می‌توان از یک بعد به مثابه «بازماندگان»ی (survival) در نظر گرفت که در تعبیر انسان‌شناسی کلمه، ما را به سوی منشأ‌هایی اسطوره‌ای یا وقایعی تاریخی هدایت کنند. در این صورت، تاکید بر جنبه موزه‌شناختی، توصیفی-…

وقتی استادی می رود: درگذشت کاظم معتمد نژاد

کاظم معتمد نژاد استاد ارتباطات 1313-1392 در سرزمینی که واژه «استاد» مدتها است معنای واقعی خود را از دست داده است، مرگ یک استاد حقیقی، به معنایی عمیق دردناک و جبران ناپذیر است. سال های سال زمان نیاز خواهد بود تا فرزانه ای دیگر همچون…

زندگی با آرزوها…

صد روز از روی کارآمدن دولت آقای روحانی می گذرد و در این مدت، به رغم تداوم سختی ها، ندانم کاری ها، تردیدها، به هم ریختگی ها، افزایش گرانی ها و فشار ها و حتی اغلب تشدید آنها، آنچه بیش از هر چیز مردم و سازمان اجتماعی را روی پا نگه داشته است،…

اندیشه های تصویری (۱۹): درخت

درختی که جنگلی را پنهان کرده، مثالی است که از فرط کاربرد به ابتذال کشیده شده، اما چرا کمتر کسی از جنگلی که درختی را پنهان کرده، حرف نمی زند؟ حق با کدام است: درخت یا جنگل؟ جنگل، پهنه گستردگی است، پهنه بلاهت امتداد یافته در تکرار، در یکسان…

اندیشه های تصویری (۱۸) : آسفالت

سختی آسفالت در برابر نرمی خاک، و نظم خطی - هندسی – شکلی آن در برابر بی نظمی راه های پر پیچ و خم و بیراهه های کوهستانی یا جنگلی، امنیت آمرانه و تضمین کننده حرکت از پیش تعیین شده را برای کنشگر اجتماعی، در برابر آزادی، آمرانه نبودن حرکت، اما…

اندیشه های تصویری (۱۷): عشق

آیا عشق را می توان به مثابه محصولی اجتماعی در میان کننش های فردی و گروهی تحلیل کرد؟ پاسخ به این پرسش شاید بستگی به آن داشته باشد که واحد زمانی / مکانی این «واقعه» را در چه موقعیتی قرار دهیم، یا اصولا به آن به چشم یک «واقعه» نگاه کنیم یا آن…

چگونه رشته دانشگاهی خود را انتخاب کنیم؟

چند نکته را باید در نظر داشت: ساختار نظام تحصیلی ایران در حال حاضر بر اساس ساختاری جهانی شکل گرفته است که در یک دگرگونی کامل را تجربه می کند. اما در ایران ما این تحول را نمی بینیم. چه چیزی در جهان تغییر می کند؟ مهم ترین مسئله آن است که طبقه…

اندیشه های تصویری (۱۶): مرگ

ظاهرا انسان تنها موجود مرگ باور است؛ مرگ باور بدین معنا که می داند پایانی برای موجودیت فیزیکی اش وجود دارد. این مرگ باوری به شکل گسترده ای در نظام های ابزاری و زبانی انسان خود را بروز داده است و شاید گستره واژگانی که از دور یا نزدیک به مرگ…