مرور رده

سخنرانی‌ها

گزارش سخنرانی ناصر فکوهی در دانشگاه گیلان

به دعوت انجمن جامعه‏ شناسی واحد گیلان در تاریخ 19 آذر ماه 1385 دکتر ناصر فکوهی استاد دانشکده‏ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تالار حکمت دانشکده‏ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان سخنرانی نمودند. موضوع سخنرانی ایشان ”تحول انسان‏شناسی…

امروز دیگر هیچ‌کس در امان نیست، گزارشی از سخنرانی ناصر فکوهی در مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان

اشاره: پنج‌شنبه 16 اسفند‌ماه 1387، به دعوت انجمن علمی- آموزشی معلمان علوم اجتماعی استان کرمان و واحد استانی انجمن جامعه‌شناسی ایران، ناصر فکوهی، دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نایب‌رئیس انجمن جامعه‌شناسی…

متن سخنرانی ناصر فکوهی در همایش کاپیتالیسم: بحران اجتماعی یا اقتصادی.

بحث خود را با تاکید بر نکته ای اساسی شروع کنیم: لزوم پرهیز از نوعی تفکر خودمدارانه و خود محوربینانه نسبت به مسائلی که در جهان امروز می گذرد، و توجه به این امر که ما امروز بیش از هر زمان دیگری در جهانی زندگی می کنیم که عناصر تشکیل دهنده آن…

ایران‌شناسی از منظر علوم اجتماعی

ایران‌شناسی از منظر علوم اجتماعی، خلاصه سخنرانی ناصر فکوهی در «همایش بین‌المللی لارشناسی» آخرین روزهای سال گذشته «همایش بین‌المللی لارشناسی» به تاریخ 24 اسفند 1387 برگزار شد که ناصر فکوهی، دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی…

گزارش سخنرانی: جهان با بن بستی اساسی روبروست

بهناز خسروی درباره «خشونت» از دیدگاه انسان‌شناسی واژه خشونت، معانی و مفاهیم متعددی را در ابعادی متفاوت در ذهن متبادر می‌کند. فیلسوفان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان و دیگر اصحاب علوم انسانی هر یک با رویکرد خود، این مفهوم را…

سرمایه داری: بحران اجتماعی یا اقتصادی

بحث خود را با تاکید بر نکته‌ای اساسی شروع کنیم:* لزوم پرهیز از نوعی تفکر خودمدارانه و خود محوربینانه نسبت به مسایلی که در جهان امروز می‌گذرد، و توجه به این امر که ما امروز بیش از هر زمان دیگری در جهانی زندگی می‌کنیم که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی…

منزلت عقل در جنبش های دانشجویی

در ابتدا و برای شروع بحث در مورد جنبش های دانشجویی، باید تعریفی از حوزه سیاسی ارایه داد. حوزه سیاسی در تعریف مدرن آن یعنی از قرن نوزدهم، حوزه ای است که در پیرامون یک مفهوم مرکزی پدید آمده که همان «دولت ملی» است. دولت ملی مشخصا در اوایل قرن…

دیالکتیک مرگ و فراموشی

گفتن از مرگ و شنیدن از مرگ در جهان کنونی، از همان ابتدا حسی ناراحت کننده و اضطراب آمیز را در گوینده و شنونده ایجاد می‌کند، حسی که برای انسان شناسان آشنا است و در مفهوم «تابو» خود را متبلور می‌کند: آنچه نباید بر زبان راند، آنچه نباید به سویش…

نگاهی بر جامعه شناسی بودریو با تاکید بر نظریه وی در حوزه سیاسی و جهانی شدن

این سخنرانی به دعوت دکتر حمید رضا جلایی پور در چارچوب دوره آموزشی یکساله حزب مشارکت، در بخش مباحث مربوط به جامعه و جامعه شناسی در نشست ششم: نظریه پردازان متاخر جامعه شناسی انجام گرفت. در این نشست که در روز پنجشنبه 9 آذر 1385 در تهران برگزار…

بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی(سخنرانی در نشست بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی)

ترجمه ناصر فکوهی این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه 21 آبان 1385 در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه…