مرور رده

اخبار

گفتارهای عمومی (۱۳۷): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در بریتانیا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 25 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۶): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در فرانسه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۵، بخش دوم): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در اروپای شرقی و…

به اطلاع علاقمندان میرساند بخش دوم از صد و سی و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 11 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۳۵، بخش اول): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در اروپای شرقی و…

به اطلاع علاقمندان میرساند بخش اول از صد و سی و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 4 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای…

درگذشت ایرج کلانتری (۱۳۱۶-۱۴۰۱)

امروز دوم اسفند 1402، جامعه فرهنگی و به ویژه معماری ایران یکی از برجسته‌ترین نمایندگان خود را از دست داد. ایرج کلانتری، از معمارانی بود که در دهه 1340 فارغ التحصیل شد و از همان زمان تا پایان عمر آثار زیادی خلق کرد،…

گفتارهای عمومی (۱۳۴): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:هیتلریسم و فاشیسم و نوفاشیسم آلمان

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۳): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:موسولینی و فاشیسم ایتالیا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 20 بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۲): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم و اقتدارگرایی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 13 بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر

ناصر فکوهی / استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ قابل توجه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و علاقمندان به مباحث جدید انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی به ویژه مباحث معاصر مدرن. با توجه به آنکه…

گفتارهای عمومی(۱۳۱): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:روهینگاهای میانمار

به اطلاع علاقمندان میرساند سی یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…