مرور رده

اخبار

گفتارهای عمومی(۱۲۷): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:یهودیان اروپا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۶): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:چینی های منچوری 

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه اول دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۵): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: اوکراینی ها_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 24  آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۴): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: روس_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۳): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:ارامنه ترکیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه دهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۲): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: هرروهای آفریقا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و  دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه سوم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی: درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم

به اطلاع علاقمندان می رساند مجموعه ده قسمتی جدید گفتارهای عمومی دكتر ناصر فكوهی با موضوع " درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم" از روز پنجشنبه سوم آذر شروع می شود و تا ششم بهمن ماه سال 1401 ادامه خواهد داشت. این برنامه ها…

گفتارهای عمومی (۱۲۱): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛مایکل ساندل

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و بیست و یكمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 10 شهریور ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۲۰): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ساسکیا ساسن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و بیستمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و دوم: خودمحوربینی فرهنگی در ایران و آسیب‌هایش

جلسه پنجاه و دوم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ درباره «خودمحوربینی فرهنگی در ایران و آسیب‌هایش» برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای دکتر ناصر فکوهی (استاد انسان شناسی در دانشگاه تهران و مدیر موسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ) به پرسش‌های…