فاشیسم در آمریکا، سلطنت در ایران

در امریکا، دموکرات‌ها، مستقل‌ها و حتی سی تا چهل درصد جمهوریخواهان در تلاش سختی هستند که از روی کار آمدن ترامپ جلوگیری کنند. او بزرگترین خطر برای امنیت داخلی و خارجی و دموکراسی این کشور به حساب می‌آید و حزب بزرگ جمهوریخواه را به مجمعی از  تبهکارانی چون خودش برای کیش شخصیت خویش تبدیل کرده که اقشار سفید پوست نژادپرست، فاقد تحصیلات و فقیر جامعه را به خود جذب می‌کند. ترامپ از هم اکنون اعلام کرده می‌خواهد به قدرت برسد تا انتقام بگیرد و نهادهای بزرگ این کشور را تخریب و اختیارات خودش را به حداکثر برساند. در این حال، نولیبرال‌های ما که دوست دارند خود را دموکرات نشان بدهند، ولی در کنار مسئولان  رسمی، عامل اصلی فاجعه اقتصادی کنونی از دهه ۱۳۷۰ تا امروز هستند، در شبکه‌ها و مطبوعات خود  ترامپ را تلویحا  یک منجی برای آینده ایران معرفی می‌کنند و بیشترین حمله را به بایدن  می کنند که به حملات فاشیست‌های امریکایی شبیه است. تصور این گروه آن است که دار و دسته ترامپ به سلطنت‌طلبان نزدیکند و این گروه به آنها و راه حل خروج از وضعیت کنونی نیز، دخالت خارجی، تشدید فشار اقتصادی بر ایران و حمله نظامی به کشور ما است. تا برغم ویرانی شاید کامل کشور همچون عراق و سوریه، آنها به سهمی خیالین برسند. از دیگران ننالیم از ماست که بر ماست.

 

ناصر فکوهی، تیرماه ۱۴۰۲