مرور برچسب

گیلان

گزارش سخنرانی ناصر فکوهی در دانشگاه گیلان

به دعوت انجمن جامعه‏ شناسی واحد گیلان در تاریخ 19 آذر ماه 1385 دکتر ناصر فکوهی استاد دانشکده‏ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تالار حکمت دانشکده‏ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان سخنرانی نمودند. موضوع سخنرانی ایشان ”تحول انسان‏شناسی…