مرور برچسب

گفتار های عمومی

گفتارهای عمومی (۱۴۱): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در روسیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۱۶): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ نوآم چامسکی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و شانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۰۹)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ارنست گلنر

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۰۸)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ ویکتور ترنر

به اطلاع علاقمندان می‌رساند صد و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس‌ها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۹۹)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛یورگن هابرماس

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 11 فروردین ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۸)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛هانا آرنت

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۴ فروردین۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۶)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛ماکس وبر

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 19 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۴)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛زیگموند فروید: فراسوی آگاهی

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی (۹۳)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛فردریش نیچه: ویرانی برای ساختن

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه ۲8 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…

گفتارهای عمومی(جلسه ۸۷)،ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران؛ عدم توانایی همیاری

به اطلاع علاقه مندان میرساند هشتاد و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با موضوع “ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران” در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1400 در کانال درسها و درس گفتارها و همچنین صفحه اینستاگرام ایشان با آیدی Fakouhin@ منتشر خواهد…