مرور برچسب

کلود لوی استروس و زایش انسان‌شناسی

انتشار کتاب «کلود لوی استروس و زایش انسان‌شناسی»

کلود لوی استروس و زایش انسان‌شناسی، گردآوری، تالیف و ترجمه ناصر فکوهی، رقعی،340 صفحه، تهران، نشر ثالث، 1403 زمانی که لوی استروس در دههٔ ۱۹۳۰ و پس از تحصیل در رشتۀ فلسفه، برای مأموریتی اداری عازم ایالات متحد آمریکا شد و سپس به دلیل شروع…