مرور برچسب

کلود ریویر

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۵): قوم

 کلود ریویر/ برگردان ناصر فکوهی مفهوم «قوم» ( ethnie در فرانسوی و ethnic  در انگلیسی) از ریشه یونانی ethnos به معنی نژاد، مردم، ملت، قبیله آمده است و در قرن نوزدهم به وسیله واشه دو لا پوژ(Vacher de Lapouge) بار دیگر ابداع شده است. البته…

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۴): قوم‌کشی

 کلود ریویر/ برگردان ناصر فکوهی اگرنسل‌کشی (génocide) را به معنی از میان بردن خشونت‌آمیز یک مردم (peuple) یا قوم به وسیله گروهی قدرتمند و متخاصم با آن بدانیم، قوم‌کشی (ethnocide) را باید نابودی تعمدی فرهنگ یک قوم به وسیله گروه‌های حاکمی…