مرور برچسب

چرخه باطل

عکس فوری (۲۸۱): گرگ خشمگین و فرشته گمراه

عکس فوری (281) / گرگ خشمگین و فرشته گمراه: جهان در آستانه سقوط در دوزخ جنگ (تصویر: پیروزی مرگ، پیتر بروگل، 1562) چشم‌اندازها تیره‌اند و داستان خوشی در کار نیست: در قرن شانزده، هابز که جمله «انسان گرگ انسان است» را به او نسبت داده‌اند…

مرهمی بر زخم‌ها، سه سناریو برای آینده ایران

«رادیکالیسم» سیاسی را به چیزی جز «تندروی» نمی‌توان برگرداند. و البته هرکسی مختار است چشم‌اندازهای امید و آینده بهتر خویش را در این‌گونه تندروی‌ها و «از ریشه کندن‌ها» ببیند. اما تاریخ و عقلانیت تحلیلی و حتی عقل سلیم چیزهای دیگری…

عکس فوری (۲۵۵): لومپنیسم، بازگشت ابدی

ظاهرا برای «لومپن» و «لومپنیسم» دست‌کم در چارچوب صد‌ساله معاصر تعریفی کمابیش متفاوت اگر نگوییم کاملا ریشه‌ای با معنای این واژه در نزد مارکس، برای اقشار حاشیه‌ای شده و واپس مانده جامعه صنعتی در روند خُرد کننده صنعتی شدن، باید یافت.…