مرور برچسب

پیوندهای انسانی

مدرنیته سیال

زیگمونت باومن برگردان ناصر فکوهی زیگموند باومن(Zygmunt Bauman) یکی از پُر‌نفوذترین جامعه‌شناسانی کنونی است که سرنوشتی  طولانی و پر پیچ و خم او را تا امروز رسانده است. وی در سال 1925 در یک خانواده یهودی لهستانی، با موقعیت…