مرور برچسب

پهنه فرهنگی

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی-ملی (بخش اول)

ایران از یکی از غنی‌ترین پهنه‌های فرهنگی در جهان برخوردار است زیرا اقوام متعدد، زبان‌های گوناگون، اقلیم‌های متفاوت و شیوه‌های زیستی بسیار مختلفی دارد که توانسته‌اند نه تنها در امتداد یک تاریخ طولانی با یکدیگر در سازش و آشتی زندگی…