مرور برچسب

پدیده حیات

خود و دیگری (بخش ششم): جان‌دار و بی‌جان

  خود و دیگری/ بخش ششم/ جان‌دار و بی‌جان/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ با همکاری سامال عرفانی1 در بخش‌های قبلی این درسگفتار، مقدمه‌ی موضوع خود و دیگری را مطرح کرده و سپس به خود و دیگری در قالب  انسان و کیهان از دیدگاه…