مرور برچسب

پاتوق های شهری

پاتوق‌های شهری در گفتگو با ناصر فکوهی

اهمیت‌شکل‌گیری پاتوق‌ها در حوزه‌ی عمومی شهرها از منظر علوم اجتماعی چیست و کارکرد  اجتماعی و اهمیت نظری آن‌ها را در جوامعی هم‌چون ایران در چه می‌بینید؟ ابتدا بگویم که در این گفتگو وارد تاریخچه «پاتوق» و ریشه‌شناسی این واژه و جایگاهش در…