مرور برچسب

هنر سیاسی

هنر فاشیست نبودن

هنر فاشیست نبودن/ میشل فوکو / برگردان ناصر فکوهی این متن از کتاب « گفته‌ها و نوشته‌ها» میشل فوکو، پاریس‌، گالیمار، ترجمه شده است و به تحلیل و انتقاد گرایش‌های توتالیتاریستی حاکم در محافل روشنفکرانه اروپایی در سال‌های پس از ماه…