مرور برچسب

هنرهاي قومي – ملي

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی – ملی (بخش سوم)

راهكارهاي ويژه هنر در ايران در ايران ما با موقعيتي روبرو هستيم كه در آن توسعه‌نايافتگي اقتصادي – اجتماعي و طبعا سياسي واقعيتي انكار‌ناپذير و مورداعتراف چه مسئولان و چه مردم است. اين موقعيت خودحاصل يك گذشته پرتنش و تقابل‌هاي گسترده…

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی-ملی: (بخش دوم)

بازار هنر نخستين پرسش اساسي آن است كه آيا هنر را بايد امري فردي و آفرينش هنري را رابطه‌اي مستقيم ميان انسان و طبيعت و يا ميان انسان، طبيعت و جهان استعلايي بدانيم و يا آن را امري اجتماعي تلقي كنيم؟ از نگاه انسان‌شناسي، پاسخ به اين سئوال…

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی-ملی (بخش اول)

ایران از یکی از غنی‌ترین پهنه‌های فرهنگی در جهان برخوردار است زیرا اقوام متعدد، زبان‌های گوناگون، اقلیم‌های متفاوت و شیوه‌های زیستی بسیار مختلفی دارد که توانسته‌اند نه تنها در امتداد یک تاریخ طولانی با یکدیگر در سازش و آشتی زندگی…