مرور برچسب

نومیدی

منشاء نومیدانه امید

جامعه ما نزدیک به دو سال است که تجربه‌ای سخت را از سر می‌گذراند. این موقعیت عمدتا ناشی از فضای خُرد‌کننده تحریم‌های اقتصادی، انسداد و تنش جاری در فضای سیاسی و کشتار بزرگ بیماری کرونا در پی بی‌کفایی مدیران بوده است. اما این‌ها تنها شرایطی…

کوره‌راه‌های خطرناک نومیدی در جامعه

گفتگوگر : عظیم محمودآبادی ۱- آیا می‌توان با نگاهی جامعه شناختی تعریفی از مفهوم امید ارائه داد؟ پیش از هر چیز باید بگویم که مفاهیمی چون «امید»(Hope) و «نومیدی» (Hopelessness)، یا «خوش بینی» (Optimism) و بدبینی(Pessimism) در درجه اول…