مرور برچسب

نوفاشیسم

عکس فوری (۲۳۲):پیروزی ماکرون همراه با گذار آرام و مطمئن فرانسه به سوی نوفاشیسم

پیروزی امانوئل ماکرون همان‌طورکه پیش‌بینی کرده بودیم با یک تفاوت تقریبا دوازده درصدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2022، در شرایطی صورت گرفت که بزرگترین «حزب» به کسانی تعلق داشت که از خانه خارج نشدند و رای ندادند یعنی نزدیک به یک سوم…

عکس فوری (۲۳۱): ۴۸ ساعت تا فاجعه ای ناگزیر: انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه

کمتر از 48 ساعت دیگر، احتمال دارد فاجعه‌ای واقعی در فرانسه اتفاق بیافتد: پیروزی لوپن، نوفاشیست‌ پوپولیست و اسلام‌هراس. در این یادداشت به سه پرسش، پاسخ‌هایی کوتاه می‌دهیم: چرا چنین نتیجه‌ای را یک فاجعه بزرگ‌ و محتمل دانسته و چرا با وجود…