مرور برچسب

نوازندهٔ قیچک

کتاب پنجاه و پنج (۲۳): رسول بخش زنگشاهی (۱۳۲۰-۱۳۹۹)

شاید بسیار ندانند «قیچک» چیست. نامی عجیب  برای سازی عجیب. یک ساز زهی؛ می‌گویند تبارش به بربط می‌رسد و در خانواده اروپایی خود‌، یعنی در میان «لوت» ها، آهنگ‌های بی‌شماری برایش سروده‌اند. و با کنسرت‌های فراوانی هم آوا شده‌ است؛ اما در این…