مرور برچسب

نه به اعدام

عکس فوری (۲۵۰): خشونت سیاسی و انتظار تغییر 

امروز 17 دی ماه 1401، بار دیگر خبر  «اعدام» دو جوان اعلام شد که خود متهم به قتل جوان دیگری بودند.  از آنجا که ظاهرا این روندی است که در آن این تصور شکل گرفته که از طریق آن، بحرانی حل خواهد شد یا تغییری اساسی، ایجاد،  تذکر چند نکته…