مرور برچسب

نهادهای قدرت

زندگی سیاسی شده است

زندگی سیاسی شده است گفت‌‌وگو با ناصر فکوهی انسان‌شناس / نشریه موفقیت / 441/ مهر 1402 حسن همایون: «زندگی» چگونه مطالبه شد؟ شهروندان ایرانی انتظار‌شان از زندگی واجد چه ویژگی‌هایی‌ است؟ پرسش از زندگی در سالی که رفت گسترده‌تر شده است؛ …