مرور برچسب

نشانه شناسی

درباره انسان‌‌شناسی هنر از نظریه تا تجربه (بخش پنجم و پایانی)

نظريه‌های معاصر انسان‌شناسی هنر در نظريه ­های انسان‌شناسی هنر عموماً با يک دوگرايی در رابطه با هنر روبه ­رو هستيم: - هنر به مثابة شکل - هنر به مثابة کارکرد انسان‌شناسان عموماً به گرايش دوم  تمايل داشته‌اند، هر چند در…

کوته نوشت‌های اجتماعی (۳): زبان

زبان، معجزه‌ای انسانی است؛ زیرا یک نظام ارتباطی زیستی با پیام‌های ساده که در نزد تقریبا همه حیوانات گونه‌ای از آن را می‌بینیم، در آن به نظامی پیچیده از نمادها، ذهنیات ِ نیک و شر، خاطرات و واژگانی رده‌بندی شده در سطح شناخت…