مرور برچسب

ملی گرایی افراطی

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی(بخش اول): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ بخش اول / مقدمه در مجموعه جدیدی از گفتارهای عمومی در پی بحث درباره اشکال گوناگون فاشیسم سیاسی در قرن بیستم هستیم. در نخستین بخش به صورتی فشرده نگاهی خواهیم داشت به چیستی موضوع و گستره آن. و یادآوری…

کوچه بن‌بست نژادگرایی

کامران بارنجی- الیاس براهویی‌نژاد – با توجه به اینکه شما خود تهرانی هستید، دلیل علاقه‌مندی‌تان به قومیت‌ها چه بوده است؟ من اقوام را به مثابه یک خُرده‌فرهنگ در کنار سایر خرده‌فرهنگ‌های ایرانی از جمله خرده‌فرهنگ‌های شهری قرار می‌دهم که…