مرور برچسب

معرفی درس نظریه های انسان شناسی

معرفی واحد درسی نظریه‏ های انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: ‏Theories of Anthropology تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری(اجباری) پیش نیاز: تاریخ انسان شناسی شرح درس: درس نظریه ‏های انسان شناسی، در تکمیل درس تاریخ انسان‏شناسی، دانشجویان را با طیف گسترده نظریه‏ ها در علم…