مرور برچسب

مطالعات فرهنگی

گفتارهای عمومی (۱۰۶)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ استیوارت هال

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۲9 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال…

انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

رشته «مطالعات فرهنگی» چند سالی است که در میان رشته‌های علوم اجتماعی در کشور ما مطرح و با سرعتی شاید بیش از اندازه رشد کرده است. شتابزدگی این رشد، خود رابطه‌ای منطقی با شیوه ظهور و ابهام معناشناسانه آن داشته است که گویی حاصل یک «سوء‌تفاهم»…