مرور برچسب

مسائل اجتماعی

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش دوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش دوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402 بحران اساسی امروز در بحث خوشبختی قرارگرفتن آن در نوعی فرآیند بازاری شدن است،…

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی( بخش اول)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش اول/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402   آیا خوشبختی امری بدیهی است؟ یا (خوشبختی به مثابه امری پاردوکسیکال)…

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر

ناصر فکوهی / استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ قابل توجه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و علاقمندان به مباحث جدید انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی به ویژه مباحث معاصر مدرن. با توجه به آنکه…