مرور برچسب

متفکران بریتانیا

گفتارهای عمومی (۱۱۱)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛آلن دوباتن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و یازدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه دوم تیر ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۰۹)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ارنست گلنر

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۰۸)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ ویکتور ترنر

به اطلاع علاقمندان می‌رساند صد و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس‌ها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۰۴)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ پیتر برک

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای…