مرور برچسب

متفكران بریتانیا

گفتارهای عمومی (۱۱۰)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛زیگمونت باومن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و دهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۰۷)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ جک گودی

به اطلاع علاقمندان می‌رساند: صد و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد ۱۴۰۱ در کانال درس‌ها و کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۰۶)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ استیوارت هال

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه ۲9 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۰۵)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ ریچارد هوگارت

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۰۳)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ آنتونی گیدنز

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 8 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای…

درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا از برتراندراسل تا آلن دوباتن

فرهیختگان ارجمند به اطلاع می رساند مجموعه ده قسمتی جدید از سری گفتاری های عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا از برتراندراسل تا آلن دوباتن" از پنجشنبه اول اردیبهشت 1401 تا پایان خرداد 1401 هر هفته در کانال درس…