مرور برچسب

لذت و دین

نظریه‌های بدن (بخش چهاردهم): وحدانیت در مسیحیت و اسلام

نظریه‌های بدن / بخش چهاردهم/ وحدانیت و بدن ادامه جلسه پاسخ به پرسش‌های جلسه ‌های پیشین پرسش راجع به تغییر بدن مسیح: بیشتر از دوره رنسانس است که با آن چه به عنوان بدن مسیح می‌نامیم مواجه هستیم و هرچه بیشتر شاهد آن…